Загальні відомості

Рада ТМВ

 

Мороз
Владислав Владиславович

Голова Ради

Аспірант кафедри хірургії №1

Наукові інтереси: хірургія, мініінвазивна, ендохірургія біліарного тракту, товстої кишки, новітні  технології  в хірургії, менеджмент та правові відносини в охороні здоров'я, створення проектів для розвитку молодіжної  ініціативи.

 

 

 

Божук
Богдан Степанович

Заступник декана медико-психологічного факультету, к.мед.н.

Заступник голови Ради з внутрішніх та організаційних питань

Доцент кафедри загальної та клінічної психології та педагогіки

Наукові інтереси: медична психологія, психотерапія, менеджмент та право в охороні здоров'я

 

 

 

Борисенко
Андрій Анатолійович

Секретар відділення медико-профілактичних дисциплін

Доцент кафедри гігієни та екології

Наукові інтереси: токсиколого-гігієнічна оцінка хімічних засобів захисту рослин, економічні та правові питання становлення санітарно-гігієнічного нагляду.

Варварук Ольга Андріївна

Член Ради

Старший лаборант кафедри педіатрії №5

Гапонова
Катерина Вадимівна

Член Ради

Клінічний ординатор кафедри акушерства і гінекології №3

Наукові інтереси: акушерство та гінекологія, дитяча гінекологія, онкогінекологія, хірургія

Горобець

Марія Михайлівна

Старший інспектор Інституту післядипломної освіти

Член Ради, Куратор курсу першої долікарської медичної допомоги

Аспірант кафедри внутрішньої медицини №1

 

Кириця Наталя Сергіівна

Член Ради

Аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб

Костюк

Ірина Анатоліївна

Куратор ECTS фармацевтичного факультету,

заступник відповідального секретаря Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця

Секретар відділення фармацевтичних дисциплін

Асистент кафедри організації та економіки фармації

Наукові інтереси: фармакоекономічні принципи оптимізації лікування алергічних захворювань у дітей.

Курбанов

Антон Костянтинович

Секретар відділення хірургічних дисциплін Ради ТМВ

Асистент кафедри хірургії №3

Член редакційної колегії "Українського науково – медичного молодіжного журналу" Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Наукові інтереси: загальна хірургія, хірургія стравоходу, медичний туризм, біоетика

   

Ліходієвський

Володимир Володимирович

Член Ради

Аспірант кафедри гістології та ембріології

Наукові інтереси: експериментальне моделювання
патологій на лабраторних тваринах, морфологічні та ультраструктурні
дослідження, регенерація в периферійній нервовій системі.

Мурланова

Катерина Сергіївна

Член редакційної колегії "Українського науково – медичного молодіжного журналу" Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Член Ради

Асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Наукові інтереси: фармакологія, біохімія, міжнародні відносини.

kmurlanov@ukr.net

 

Наумова
Людмила Олександрівна

Член Ради

Асистент кафедри дерматології та венерології

Наукові інтереси: прояви ушкоджень шкіри при діабеті типу 1 та діабеті типу 2, зміни придатків шкіри при йодно дефіцитних захворювань щитоподібної залози та субклінічним гіпотиреозом  

Паливода Роман Станіславович

Секретар стоматологічного відділення

магістр медицини, аспірант та асистент (за сумісництвом) кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця

Приступюк

Лев Олександрович

Член Ради

Аспірант кафедри ендокринології, магістр медицини

Наукові інтереси: міжнародні відносини, соціально-профілактичні заходи, діабетологія, ендокринологія.

lev.prystupiuk@gmail.com


 

Петелицька
Любов Богданівна

Секретар відділення терапевтичних дисциплін

Аспірант кафедри внутрішніх   хвороб стоматологічного факультету

Наукові інтереси: системні захворювання   сполучної тканини, системні васкуліти,  імунобіологічна терапія ревматологічних захворювань.

 

Покотило

Оксана Анатоліївна

Член Ради 

Аспірант кафедри фармакології

Наукові інтереси: фармакологія, наномедицина, нанофармакологія, квантова фармакологія.

Саханда Іванна Василівна

Член Ради ТМВ

Асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків, магістр фармації

Наукові інтереси: технологія виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки та промислового виробництва, фармакологія, актуальні розробки нових м"яких лікарських форм

Sahanda@inbox.ru

Тарасюк
Тетяна Василівна

К.мед.н.

Куратор "Школи молодого вченого"

Асистент кафедри хірургії №1

Наукові інтереси: загальна хірургія, баріатрична хірургія, впровадження нових технологій в діагностику та лікування сучасної медицини, соціальні, економічні та правові аспекти охорони здоров’я

Тімохіна
Тетяна Олександрівна

Заступник декана по РІС стоматологічного факультету,

к.мед.н., Член редакційної колегії Українського науково – медичного молодіжного журналу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Керівник відділу інформаційного забезпечення та головний редактор web-сайту ТМВ

Доцент кафедри терапевтичної стоматології

Наукові інтереси: сучасні технології в терапевтичній стоматології

tanyatimokhina@gmail.com

   

 

Корисні посилання

Про нас

Товариство молодих вчених і спеціалістів (ТМВ) є самостійною громадською організацією НМУ імені О.О.Богомольця із самоврядування молодих вчених і спеціалістів віком до 35 років.
ТМВ у своїй роботі керується принципами верховенства наукової творчості, змагальності та конкурсності; рівноправності усіх членів, самоврядування та гласності у роботі, накопичення і примноження потенціалу НМУ та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Контакти

Україна, м. Київ

Адреса:01601, бул. Т.Шевченко 13, офіс 103
Телефон: +38 (044) 234 69 75
Телефон: +38 (044) 234 60 63
E-mail: info.tmv.nmu@gmail.com
Головний редактор сайту:
tanyatimokhina@gmail.com